CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

 

Công ty Cổ phần Công trình hàng không được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo quyết định số 3546/QĐ-BGTVT ngày 23 tháng 09 năm 2005 của Bộ Giao Thông Vận Tải. Đăng ký kinh doanh số 0103011000, ngày 18 tháng 10 năm 2007 do sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.

            - Xây dựng các công trình giao thông vận tải;

            - Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp;

            - Xây dựng các công trình thủy lợi, cấp thoát nước và hạ tầng ký thuật;

            - Xây dựng, quản lý, vận hành và kinh doanh lưới điện 35 kv trở xuống;

            - Sản xuất, kinh doanh vật tư, thiết bị, vật liệu xây dựng;

            - Kinh doanh bất động sản;

            - Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị và các sản phẩm cơ khí, nội ngoại thất công trình, các mặt hàng Công ty kinh doanh;

            - Sản xuất gia công các sản phẩm cơ khí;

            - Bốc xếp hàng hóa;

            - Mua bán, lắp đặt hệ thống máy tính, sản xuất phần mềm tin học, phần mềm máy tính đã đóng gói, thiết bị ngoại vi, thiết kế trang web và dịch vụ quản lý máy tính.