CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Công ty Công trình Hàng không - CTCP

Trụ sở: Số 200/8 - Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 827 1926

Fax: (84-4) 3 827 1926

E-mail: vna.avicon@yahoo.com.vn