CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH HÀNG KHÔNG

Thông báo bán đấu giá tài sản và chuyển nhượng vốn góp tại công ty TNHH MTV Xây lắp KD điện

Download file tại đây

Thông báo bán đấu giá tài sản và chuyển nhượng vốn góp tại công ty TNHH MTV Xây lắp KD điện